Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na remont bocznicy kolejowej ELEWARR przy elewatorze zbożowym w Nowych Proboszczewicach

Przedmiot zamówienia:
Zakres prac i czynności
– wymiana podrozjazdnic drewnianych
rozjazd nr 22 szt. 2 x 4,3 mb; szt. 2 x 4,5 mb; szt 2 x 4,6 mb
rozjazd nr 23 szt. 5 x 2,6 mb
rozjazd nr 33 szt. 2 x 2,9 mb
wstawka rozjazdowa 31-32 wymiana podkładów szt. 4
– tor nr 21 – wymiana podkładów szt. 80 oraz uzupełnić wkręty – 24 szt.

Inne wymagania:
Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi. Materiały wykorzystane do remontu muszą być nowe, posiadać świadectwo dopuszczenia typu i deklarację zgodności typu.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac na swój koszt.

Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 października 2023r.

Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl (z dopiskiem „WIZJA LOKALNA”) wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.

Dokumenty do pobrania: