Menu Zamknij

Oddziały Spółki

ELEWARR Sp. z o.o. posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 684 tysiące ton w czterech Oddziałach:

Spółka wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz system HACCP w zakresie przyjęcia, przechowywania i obrotu ziarnem zbóż i nasionami roślin oleistych.

Od sierpnia 2011 roku Spółka ELEWARR we wszystkich swoich obiektach wdrożyła system RED-cert. Certyfikat RED-cert zapewnia osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi (Dyrektywa PE nr 2009/28) dla produkcji biomasy zgodnej z kryteriami zrównoważonej produkcji.8