Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na przegląd lokomotywy spalinowej P4 typ 409Da

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na przegląd lokomotywy spalinowej P4 typ 409Da zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania przy magazynie zbożowym w Wąbrzeźnie ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 121, 87-200 Wąbrzeźno.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd lokomotywy spalinowej P4 typ 409Da w Magazynie zbożowym w Wąbrzeźnie.

Zakres realizacji obejmuje:
Przegląd P4 należy wykonać zgodnie z Arkuszem Poziomów Utrzymania, Dokumentacji Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typ 409Da:
Zakres przeglądu P4 lokomotywy 409Da:
– uzupełnić kartę pomiarową ostoi lokomotywy,
– przegląd nadwozia,
– sprężyny nośne i ich zawieszenie,
– zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami,
– zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami,
– wykonać opis czynności przeglądowych,
– wypełnić kartę pomiarową zestawu kołowego,
– karta pomiaru maźnic łożyska osiowego,
– karta pomiaru kompletu zestawów kołowych,
– opis urządzeń cięgłowych i zderzakowych,
– karta pomiarowa urządzenia cięgłowe i zderzakowe,
– opis czynności przeglądowych hamulca i układu pneumatycznego wraz ze sprężarką,
– karta pomiarowa z próby odbiorczej sprężarki powietrza,
– czynności przeglądowe instalacji grzewczej, wodnej oraz wentylacji,
– przegląd akumulatorów,
– przegląd oświetlenia i instalacji elektrycznej,
– przegląd aparatów elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– przegląd silnika spalinowego,
– wykonać protokół próby docieplenia silnika spalinowego,
– protokół próby odbiorczej silnika spalinowego,
– karta pomiarów luzów międzyzębnych skrzyni biegów,
– karta pomiarowa wiązara przedniego, tylnego i ślepego,
– sterowanie kabinowe i przyrządy kontrolno – pomiarowe,
– próby i odbiór lokomotywy na postoju,
– protokół z oględzin pomiarowych i prób postojowych,
– protokół z próby statycznej hamulca i układu hamulcowego,
– protokół z regulacji reflektorów,
– protokół z jazdy próbnej,
– protokół z odbioru rekonstrukcji robót dodatkowych,
– świadectwo odbiory lokomotywy,
Dokumentację Systemu Utrzymania lokomotywy Spalinowej typ 409 Da, Wykonawca otrzyma do wglądu.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane prace na minimum 36 miesięcy.

Dokumenty do pobrania:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.