Menu Zamknij

Otwieramy skup w Braniewie na zmodernizowanym elewatorze – pierwsza inwestycja projektu „Spichlerz Północy”

W dniu 23 lipca odbyła się konferencja prasowa na terenie magazynu Elewarr w Braniewie. Podczas konferencji Prezes Zarządu Spółki Hubert Grzegorczyk, wraz z Dyrektorem Oddziału Malbork Marcinem Maciejewskim i pracownikami elewatora poinformowali rolników o uruchomionym skupie w zmodernizowanym magazynie w Braniewie według założeń projektu „Spichlerz Północy”.

„Spichlerz Północy”, który realizuje Elewarr sp. z o.o. to projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie obecnego potencjału rolnego, którym charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, głównie jego zachodnia i zachodnio-południowa część. Projekt ma za zadanie także rozwój rolnictwa, jego unowocześnienie, zwiększenie ilości uprawianych zbóż, rzepaku i kukurydzy. Zakłada on konieczność funkcjonowania i rozwoju podmiotu gospodarczego mającego możliwości i potencjał finansowy do organizowania dynamicznego obrotu zbożami, rzepakiem i kukurydzy – takim podmiotem jest właśnie Spółka Elewarr, która w 2023 r. obchodzi Jubileusz 31-lecia współpracy z polskimi rolnikami.

W dniu 23 lipca 2023 r. Zarząd Elewarr sp. z o.o. dotrzymując słowa danego rolnikom oficjalnie otwiera skup przed tegorocznymi żniwami na zmodernizowanym obiekcie w Braniewie!

„Z ogromną radością dzielę się z Państwem świetnymi wieściami dotyczącymi otwarcia inwestycji rozbudowy elewatora w Braniewie, będącego częścią naszego ambitnego Projektu Spichlerz Północy. To dla nas ogromne osiągnięcie i powód do dumy. Modernizacja i rozbudowa elewatora w Braniewie stanowi kluczowy element naszej strategii rozwoju, mający na celu zapewnienie nowoczesnej i efektywnej infrastruktury dla sektora rolno-spożywczego.” – powiedział Prezes Zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk.

„Wierzę, że rozbudowa elewatora w Braniewie przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności, sprzyjając rozwojowi rolnictwa w regionie. Gratuluję Spółce Elewarr wytrwałości i dotrzymania danych obietnic rolnikom.” – powiedział Poseł na Sejm Leonard Krasulski.

Zmodernizowany Magazyn Braniewo to także dotrzymanie słowa, które Zarząd Spółki,

a także właściciel Elewarr dał rolnikom. Skup zbóż i rzepaku rusza od 23.07.2023 roku.

Realizacja inwestycji obejmuje:

 • Wykonanie nadbudowy i rozbudowy wiaty (zadaszenia) nad wagą samochodową
  w celu zadaszenia całej powierzchni wagi,
 • Wykonanie modernizacji ciągów technologicznych w magazynie nr 1 – czterokrotnie zwiększając wydajność tych urządzeń, do 100 ton /godz,
 • wykonanie i montażu nowej hali kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz
  z urządzeniami technologicznymi: wagą przesypową, czyszczalnią zboża i rzepaku i nowymi ciągami technologicznymi (podnośnikami kubełkowymi, przenośnikami transportu poziomymi – redlerami),
 • wykonanie i montażu wywrotnicy belkowej w hali kosza przyjęciowo- załadunkowego,
 • wykonanie i montażu systemu aspiracji kosza przyjęciowego,
 • wykonanie kontenerowego pomieszczeniem sterowni wraz z zintegrowaną szafą sterującą obsługującą w sposób zintegrowany wszystkie urządzenia technologiczne, sterowanie w sposób zintegrowany wszystkimi ciągami technologicznymi, umożliwiając tym samym transport wewnętrzny zbóż i rzepaku w Elewatorze Braniewo w rożnych zakresach organizacji składowania zbóż i rzepaku. (między innymi: przerzut zbóż i rzepaku z kosza przyjęciowego do aktualnie użytkowanego magazynu nr 1, bądź nowo budowanych silosów magazynowych, z możliwością suszenia zbóż w nowo budowanej suszarni składowanych w komorach betonowych magazynu nr 1, czy też suszenia zbóż składowanych w nowo budowanej baterii silosów magazynowych, z wykorzystaniem nowoczesnej czyszczalni zboża czy też wagi przesypowej);
 • wykonanie nowej instalacji elektrycznej obsługującej wszystkie nowo montowane urządzenia i budowle wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia dla nowej inwestycji;
 • budowa nowej baterii lejowych silosów buforowych (2 sztuki o pojemności łącznej 700 ton) – do obsługi nowej suszarni zbożowej
 • budowa nowej baterii lejowych silosów magazynowych (8 sztuk o pojemności łącznej 6080 ton) – do składowania zbóż (w tym kukurydzy) i rzepaku
 • budowa nowej suszarni zbożowej przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania – z technologią minimalizującą negatywny wpływ na środowisko, zasilanej gazem płynnym LPG;
 • wykonanie i montażu systemu pomiaru temperatur zbóż i rzepaku w komorach betonowych magazynu nr 1 i nowobudowanych silosach magazynowych i buforowych,
 • wykonanie drogi wewnętrznej dla dostawców i odbiorców zbóż i rzepaku do rozbudowanego i zmodernizowanego Elewatora Braniewo
 • ponadto, inwestycja obejmuje przebudowę stacji transformatorowej Elewatora Braniewo, wymianę przewodów zasilających, a także wykonanie nowych sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowej i sieci burzowej

Dzięki modernizacji technologicznej elewatora Braniewo wraz ze zwiększeniem powierzchni magazynowej do 10 000 Oddział Malbork Elewarr Sp. z o.o.:

 • będzie mógł współpracować z większą ilością rolników – szacuje się, że nawiążemy współpracę z ok. 200 nowymi rolnikami z powiatu braniewskiego;
 • powiększy asortyment przechowalniczy o kukurydzę, w tym o kukurydzę konsumpcyjną;
 • będzie mógł świadczyć usługowo suszenie kukurydzy,
 • zapewniona zostanie dodatkowa powierzchnia magazynowa do ewentualnego składowania zbóż przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych,
 • skuteczniej będzie mógł stabilizować rynek zbóż i rzepaku w województwie warmińsko-mazurskim,
 • stworzy możliwości sprzedażowe przez powstający przekop Mierzei Wiślanej,
 • przyczyni się do rekultywacji terenów popegeerowskich w powiecie braniewskim.

Aktualnie został zrealizowany i zakończony pierwszy etap tej dużej inwestycji, obejmujący wykonanie zakresu prac budowlano- montażowych, w tym: wykonano nowy budynek kosza- przyjęciowo- załadunkowego wraz z wszystkimi urządzeniami i ciągami technologicznymi, wykonano pomieszczenie sterowni wraz z zintegrowaną szafą sterowniczą, montaż nowych ciągów technologicznych w aktualnie użytkowanym magazynie nr 1 (przenośników transportu zbóż i rzepaku rozdzielczy, zasuw elektrycznych, rur zasypowych, montaż zbiorników buforowych stanowiących konstrukcję wsporczą podnośników kubełkowych załadunkowo
– wydających, wykonano drogę wewnętrzną wraz z wykonaniem wszystkich instalacji sanitarnych, wodociągowych, burzowych oraz wykonano nadbudowę i rozbudowę wiaty nad wagą samochodową.

Właśnie wykonany pierwszy etap modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo umożliwi, uruchomienie skup zbóż w akcji żniwnej bieżącego roku w dniu 23.07.2023 r.

Jednocześnie, dynamicznie realizowany jest drugi etap modernizacji i rozbudowy Elewatora Braniewo, który z kolei umożliwi uruchomienie tego zakresu inwestycji skup kukurydzy
w Elewatorze Braniewo jeszcze w bieżącym sezonie

Inwestycja w Braniewie to pierwsza inicjatywa projektu Spichlerz Północy, które inicjatorem jest Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka. W dniu 18 listopada 2022 roku odbyła się konferencja prasowa w elewatorze Spółki w Bartoszycach w której wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz zarząd Elewarr sp. z o.o. Na konferencji prasowej zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. w obecności władz państwowych podpisali list intencyjny o realizacji Spichlerza Północy. Po konferencji odbyło się wspólne zwiedzanie elewatora wraz z mediami.

Więcej o projekcie Spichlerz Północy: https://elewarr.pl/projekt-spichlerz-polnocy/