Menu Zamknij

Projekt „Spichlerz Północy”

W dniu 18 listopada odbyła się konferencja prasowa w elewatorze w Bartoszycach w której wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz zarząd Elewarr sp. z o.o.

„Tutaj są duże gospodarstwa towarowe, produkujące wiele zbóż. To ważne ze względu na odległość od portów Morza Bałtyckiego. Inwestycja jest też istotna po to, by Polska pomagała w eksporcie ukraińskim rolnikom” – stwierdził Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

„Oddział Elewarru w Malborku oprócz miejscowego magazynu, ma także magazyny  w Bartoszycach, Braniewie, Ornecie i Pieniężnie. W latach 2023-2027 na rozbudowę i modernizację magazynów przeznaczonych zostanie 250 mln zł” – mówił Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

„Jako Elewarr będziemy mogli wchodzić w nowe obszary działania polskiego rolnictwa, np. prowadzenie intensywnego skupu kukurydzy. Nasze elewatory w Bartoszycach i Pieniężnie nie mają takich zdolności technologicznych” – powiedział prezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk.

„Spichlerz Północy umożliwi naszej spółce współpracę z większą ilością rolników niż dotychczas, tym samym realizując jeszcze skuteczniej założenia polityki rolnej polskiego rządu. Niewątpliwie zwiększenie skupu wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i możliwości eksportowe polskiego zboża.” – powiedziała wiceprezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Monika Parafianowicz.

Na konferencji prasowej zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. w obecności władz państwowych podpisali list intencyjny o realizacji Spichlerza Północy. Po konferencji odbyło się wspólne zwiedzanie elewatora wraz z mediami.

O godzinie 11:00 odbyło się otwarte spotkanie z rolnikami w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach. W spotkaniu wzięli udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz zarząd Elewarr sp. z o.o.

„Spichlerz Północy” to projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie obecnego potencjału rolnego, którym charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, głównie jego zachodnia i zachodnio-południowa część. Projekt ma za zadanie także rozwój rolnictwa, jego unowocześnienie, zwiększenie ilości uprawianych zbóż, rzepaku  i kukurydzy. Zakłada on konieczność funkcjonowania i rozwoju podmiotu gospodarczego mającego możliwości i potencjał finansowy do organizowania dynamicznego obrotu zbożami, rzepakiem i kukurydzy – takim podmiotem jest właśnie Elewarr sp. z o.o. „Spichlerz Północy” ma za zadanie zwiększenie potencjału polskiego kapitału tj. Spółki Elewarr, stworzenie możliwości konkurowania z podmiotami zagranicznymi, które skupują większość polskich zbóż i rzepaku i eksportują je poza granice Polski. Dzięki „Spichlerzowi Północy” polskie zboże, kukurydza czy bobik mogłyby być dostarczane do polskich, państwowych młynów, polskich, prywatnych młynów, gorzelni i paszarni w większej skali niż obecnie.