Menu Zamknij

Zarząd Elewarr Sp. z o.o. ogłasza uruchomienie procedury na realizację zadania inwestycyjnego: „Wykonanie rozbudowy i modernizacja obiektów magazynowych w Braniewie”

ELEWARR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78, 03 – 301 Warszawa,
Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork

ogłasza uruchomienie procedury na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO”

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Spółki Elewarr, w zakładce „Przetargi”