Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na przegląd i legalizację ponowną wag w elewatorach zbożowych

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do legalizacji, przegląd i legalizacja ponowna wskazanych niżej wag, zainstalowanych w:

1. Elewatorze zbożowym Nowe Proboszczewice:
a) waga samochodowa, elektroniczna o nośności 60 ton, RHEWA 82c plus, rok prod. 2015,
b) waga samochodowa, elektroniczna o nośności 60 ton, RHEWA 82c plus, rok prod. 2017,
c) waga kolejowa, elektroniczna o nośności 100ton, DANWAEGHT/TOLEDO 8530, rok prod. 1992,
d) waga przepływowa, elektroniczna, odważająca o nośności 450 kg, WIKPOL EWO-450/1, rok prod. 2008.

2. Elewatorze zbożowym Drobin:
a) waga przepływowa, elektroniczna, odważająca o nośności 200 kg, Sys Tec GmbH IT 3000A, rok prod. 2011.
Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności: sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów wagowych, sprawdzenie dokładności wskazań i regulacja punktów wagi, sprawdzenie i regulacja dokładności wskazań wagi, dostarczenie odpowiednich wzorców masy oraz ich obsługa, uzyskanie legalizacji wagi w tym: wniesienie opłaty legalizacyjnej oraz innych opłat związanych z uzyskaniem świadectw legalizacji i kosztami dojazdu pracownika OUM.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice oraz elewator zbożowy w Drobinie, ul. Tupadzka 1a, 09-210 Drobin. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 9 grudnia 2022r.

Do pobrania: