Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na dostawę 10 sztuk rozdzielaczy do zboża – magazyn Nowe Proboszczewice

magazyn zbożowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10-ciu sztuk rozdzielaczy do zboża.

Wymagania techniczne (parametry) dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
klapowe, dwudrogowe, asymetryczne;
wykonanie ze stali S355 (18G2A) o grubości min. 3 mm., pokrytej od wewnątrz trudnościeralnym elastomerem poliuretanowym, zabezpieczonej antykorozyjnie od zewnątrz, kolor zewnętrznej powłoki antykorozyjnej – szary,
króciec wlotowy i króćce wylotowe Ø 250 mm. łączone z rurą spadową za pomocą opaski;
wysokość mierzona w pionie od wlotu do wylotu – 700 mm, szerokość mierzona wraz z mechanizmem zmieniającym położenie klapy – nie większa niż 500 mm
kąt pomiędzy króćcami wylotowymi 45 stopni,
klapa wykonana ze stali S355 (18G2A) o grubości min 4 mm. – uszczelniona, pokryta obustronnie trudnościeralnym elastomerem poliuretanowym,
mechanizm zmieniający położenie klapy – elektromechaniczny, umieszczony po lewej stronie rozdzielacza patrząc na wprost króćca wylotowego pod kątem 45 stopni, przystosowany do podłączenia do istniejącej w elewatorze instalacji elektrycznej i sterowniczej (silnik 3-fazowy, czujniki położenia klap 230 V)

Wykonawca udzieli na dostarczone rozdzielacze dwuletniej gwarancji jakości.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 29.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania: