Menu Zamknij

Zamówienie publiczne w Gądkach: modernizacja punktu wydania odpadów elewatora

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja punktu wydania odpadów elewatora w Magazynie w Gądkach (ul. Zbożowa 1).

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej montowane urządzenie wraz ze sterowaniem na zewnątrz budynku (IP 65), podłączenie technologiczne do punktu wydawania odpadów istniejącej instalacji elewatora oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej (DTR).

Szczegóły SIWZ w załączniku: