Menu Zamknij

Zakup łańcucha do redlera dla magazynu w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup łańcucha do redlera nr 26 (110 mb.) dla magazynu w Lubyczy Królewskiej 22-680, ul. Polna 1. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) Wykonanie nowego łańcucha o długości 110m według wzoru (wzór łańcucha w magazynie Lubycza Królewska do wglądu podczas wizji lokalnej). Łańcuch jest przeznaczony do redlera o długości ok. 50m i wydajności 350t/h.
b) dostarczenie łańcucha do magazynu.
UWAGA: W celu określenia jakości stali z jakiej będzie wykonany oferowany przez Wykonawcę łańcuch, na druku ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać oznaczenie stali. Stal należy oznaczyć symbolem wg. normy PN-EN 10027.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy. 

Dokumenty do pobrania: