Menu Zamknij

Zakup i wymiana rozdzielaczy w magazynie w Rzeszowie

rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana 11 szt. rozdzielaczy zbożowych w magazynie w Rzeszowie. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty: 
a) demontaż 11 szt. aktualnych rozdzielaczy i ułożenie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
b) zakup i dostarczenie kompletnych nowych rozdzielaczy zbożowych,
c) zamontowanie kompletnych nowych rozdzielaczy zbożowych dwudrogowych z napędem i sterowaniem do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych (dobrać rozdzielacz symetryczny lub asymetryczny i zamontować w miejsce zdemontowanego),opisać nr rozdzielacza.
d) uruchomienie zamontowanych rozdzielaczy i przeszkolenie pracowników.

Wymagania techniczne (parametry) dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
e) dwudrogowy symetryczny (3 szt.) i asymetryczny (8 szt.) każdy o fi 250 mm z napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki położenia klapy),
f) wykonanie z blachy ocynkowanej o grubości min 3 mm, szyber wyłożony tworzywem PE 1000 min. 10 mm,(kształtki rozdzielacza jeżeli będzie taka potrzeba),
g) konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy,
h) praca urządzenia w przedziale temperatur od -25 do + 50oC.

Wymagania serwisowe i powykonawcze dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji na dostarczone rozdzielacze i wykonane prace – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

Dokumenty do pobrania: