Menu Zamknij

Zakup i wymiana rozdzielaczy w elewatorze w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych i wymiana obecnych w elewatorze w Krupcu rozdzielaczy zbożowych (10 szt.) o numerach: 15, 24, 50,51, 58, 65, 67, 68,70, 77. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) demontaż aktualnych rozdzielaczy i ułożenie we wskazanym miejscu,
b) zakup i dostarczenie kompletnych nowych rozdzielaczy zbożowych,
c) zamontowanie kompletnych nowych rozdzielaczy dwudrogowych z napędem i sterowaniem do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych (dobrać rozdzielacz symetryczny lub asymetryczny i zamontować w miejsce zdemontowanego),opisać nr rozdzielacza,
d) uruchomienie zamontowanych rozdzielaczy i przeszkolenie pracowników.

Wymagania techniczne (parametry) dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) dwudrogowy symetryczny/asymetryczny fi 250 mm z napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki położenia klapy),
b) wykonanie z blachy ocynkowanej o grubości min 3 mm, szyber wyłożony tworzywem PE 1000 min 10 mm, (kształtki rozdzielacza jeżeli będzie taka potrzeba),
c) konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy,
d) praca urządzenia w przedziale temperatur od -25 do +50 oC.

Wymagania serwisowe i powykonawcze dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji na dostarczone rozdzielacze i wykonane prace – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

Dokumenty do pobrania: