Menu Zamknij

X edycja projektu Mała Szkoła – Duży Sukces w Lechowie

W dniach 21, 22 i 23 października 2022 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Lechowa „Lechowianie” zrealizowało trzydniowe przedsięwzięcie sportowe pn.: „Mała Szkoła – Duży Sukces”.

Projekt polega na organizacji turniejów sportowych, które przeprowadzane są w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lechowie. 

Celem projektu jest przede wszystkim wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, jak również integracja międzypokoleniowa i promowanie aktywności społecznej w lokalnym środowisku.

Projekt realizowany jest w oparciu o ośrodki finansowe Gminy Pieniężno w ramach zadania publicznego Burmistrza Pieniężna, powierzonego do realizacji Stowarzyszeniu Lechowianie.

Wsparcia rzeczowego na organizację projektu udzielili sponsorzy, w tym ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku.

Miłą informacją dla lokalnego środowiska było objęcie Honorowym Patronatem sportowych wydarzeń w Lechowie, przez Pana Andrzeja Śliwkę Wiceministra
Aktywów Państwowych.

W organizacji tego sportowego wydarzenia uczestniczyli wolontariusze, Rada Sołecka Lechowa, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lechowie, pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lechowie.

Koordynatorem sportowym projektu był pan Krzysztof Kochanowski nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Lechowie.

Realizacja projektu polegała na organizacji zawodów sportowych z nagrodami, w tym:

21.10.2022 r.   – Turniej tenisa stołowego o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej w Lechowie

22.10.2022 r.   – Turniej siatkarski „Trójek”

23.10.2022 r.   –  Turniej tenisa stołowego – w dwóch kategoriach: turniej tenisa stołowego kobiet i otwarty turniej tenisa stołowego

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

W trakcie turnieju organizatorzy zapewnili catering.

Miłym akcentem było podziękowanie za dziesięcioletnią współpracę i organizację Turniejów sportowych pn. „Mała Szkoła – Duży Sukces” przekazane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lechowie – pana Romana Sztopa i Koordynatora sportowego projektu – pana Krzysztofa Kochanowskiego Zarządowi Stowarzyszenia „Lechowianie,

Stowarzyszenie „Lechowianie” podarowało szkole 2 piłki siatkowe. Przygotowano też wystawę zdjęć z pierwszego turnieju realizowanego w ramach projektu „Mała Szkoła – Duży Sukces. Zdjęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiały dużo radości oglądającym przywołując wiele miłych wspomnień.

Relacja sportowa z rozegranych zawodów sportowych w Lechowie w ramach realizacji projektu: Mała Szkoła – Duży Sukces, na stronie Stowarzyszenia Lechowianie i Gminy Pieniężno:

www.lechowo.pl
www.pieniezno.pl