Menu Zamknij

Wymiana pokrycia dachu i obróbek dekarskich wraz z orynnowaniem budynku przepompowni ścieków w magazynie w Rzeszowie

rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę pokrycia dachu i obróbek dekarskich wraz z orynnowaniem budynku przepompowni ścieków w magazynie w Rzeszowie ul. Spichlerzowa 46.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
1) usunięcie pęcherzy na całej powierzchni dachu 90m2 papy wraz z wywiezieniem i utylizacją,
2) położenie papy podkładowej,
3) krycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (zalecana papa gr. 5mm modyfikowana SBS, gęstość w niskich temperaturach do (-) 20oC),
4) pomalowanie kominków,
5) wymiana rynny i rury spustowej,
6) wymiana okuć na nowe,
7) naprawa części elewacji.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac.

Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn Rzeszów, ul. Spichlerzowa 46a, 35-322 Rzeszów. 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: