Menu Zamknij

Wykonanie termomodernizacji budynku laboratoryjno- biurowego i budynku wagi w Elewatorze Orneta

Oddział Spółki Elewarr w Malborku ogłasza postępowanie  w trybie przetargu ofertowego (drugi przetarg powtórzony) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku laboratoryjno- biurowego i budynku wagi w Elewatorze Orneta.”

Termin złożenia oferty: 11.04.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 12.04.2022 r. o godz. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego: ELEWARR SP. Z O.O.  Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

Do pobrania:

SIWZ_II przetarg- wykonanie termomodernizacji budynku biurowego i wagowego elewator Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 1_Oświadczenie Oferenta _ termomodernizaca _ elew. Orneta 2022_przet. powtórzony

ZAŁĄCZNIK nr 2_formularz ofertowy _ termomodernizacja budynków_Orneta 2022_przet. powtórzony

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR __ do SIWZ- termomodernizacja_ Orneta 2022_przet. powtórzony

Zał. nr 4 do SIWZ_Wzór Umowy-termomodernizacja budynków Elewator Orneta 2022_ AKCEPTACJA_przet. powtórzony