Menu Zamknij

Rozbudowa Elewatora w Bartoszycach

W dniu 4 marca 2024 roku w Magazynie w Bartoszycach odbyła się kolejna rada budowy w jej spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu, Hubert Grzegorczyk. Ta wizyta była doskonałą okazją do zapoznania się z postępami prac oraz bezpośredniego spotkania z pracownikami budowy, co umożliwiło omówienie kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu.

Rozbudowa Magazynu w Bartoszycach jest integralną częścią projektu „Spichlerz Północy”, realizowanego przez Elewarr. Ten ambitny projekt zakłada wykorzystanie obecnego potencjału rolnego, którym charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie. Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce oznacza zwiększenie bazy magazynowej o 10 000 ton pojemności, podniesienie stanu technicznego elewatora oraz możliwości produkcji suchej kukurydzy o parametrach eksportowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, firma Elewarr będzie mogła skuteczniej zarządzać swoimi zasobami, zwiększyć efektywność operacyjną oraz podnieść standardy jakościowe. Ta inwestycja nie tylko umocni pozycję firmy na rynku, ale również przyczyni się do zwiększenia możliwości eksportowych polskiego zboża.

„Rozbudowa i modernizacja magazynu w Bartoszycach nie tylko zwiększy poziom technologiczny naszego elewatora, ale także poprawi szybkość i sprawność obsługi naszych klientów. Dzięki temu będziemy w pełni dostosowani do potencjału lokalnego oraz regionalnego rynku zbóż, kukurydzy i rzepaku. Jestem przekonany, że ta modernizacja przyczyni się do dalszego rozwoju rolnictwa w regionie warmińskim” – powiedział Prezes Zarządu Elewarr, Hubert Grzegorczyk.