Menu Zamknij

Remont torów bocznicy kolejowej w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest remont torów bocznicy kolejowej w magazynie w Rzeszowie. 

Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności/prace:

Wymiana podrozjazdnic:
a) Rozjazd nr 300 – podrozjazdnica do wymiany dł. 3.40, 4.10.
b) Rozjazd nr 301 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60 x 2szt., 3.00 x 2szt., 4,70.
c) Rozjazd nr 302 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60, 3.10, 3.70 x 2szt. , 4.50.
d) Rozjazd nr 303 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60, 3.60 x 2szt., 4.00, 4.10, 4.50, 4.60.
e) Rozjazd nr 304 – podrozjazdnica do wymiany dł. 3.70 x 2szt.
f) Rozjazd nr 305 – podrozjazdnica do wymiany dł. 2.60, 4.00,
– latarnia zwrotnikowa /makieta/

Wymiana podkładów:
− tor nr 306- podkłady drewniane do wymiany 42 szt.

Przejazdy:
− Przejazd km 1.744 na drodze asfaltowej do wymiany jedna płyta przejazdowa wewnętrzna CBP km 2.079 na drodze gruntowej do wymiany 2 kpl płyt przejazdowych.

Poprawienie widzialności na wszystkich przejazdach drogowych zgodnie z obowiązującymi parametrami.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac.

Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn Rzeszów, ul. Spichlerzowa 46a, 35-322 Rzeszów. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.02.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: