Menu Zamknij

Remont przenośników kubełkowych PK 120 o wysokości 14,75 m (ze stopą i głowicą) w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont przenośników kubełkowych PK 120 o wysokości 14,75 m ( ze stopą i głowicą), szt. 2 w Magazynie w Krupcu.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
1. demontaż zużytej taśmy i kubełek,
2. montaż taśmy i kubełek (4,5szt/m) (taśmę i kubełka dostarczy Zamawiający) pozostałe potrzebne materiały dostarczy Wykonawca,
3. wymienić łożyska w górnych bębnach,
4. wymienić sprzęgła na nowe (proponowane elastyczne kłowe typu HK), dobrać i ustawić,
5. wymienić sygnalizatory ruchu z czujnikiem (zakup i montaż nowych, proponujemy sygnalizator ESR-3, 230VAC z czujnikiem indukcyjnym ICZ D15 CN PNP A1 10-30VDC).
6. pionowanie, regulacja i uruchomienie.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.02.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: