Menu Zamknij

Remont bocznicy kolejowej ELEWARR przy elewatorze zbożowym w Nowych Proboszczewicach

Zakres prac i czynności: 
– wymiana podrozjazdnic drewnianych
rozjazd nr 22 szt. 2 x 4,3 mb; szt. 2 x 4,5 mb; szt 2 x 4,6 mb
rozjazd nr 23 szt. 5 x 2,6 mb
rozjazd nr 33 szt. 2 x 2,9 mb
wstawka rozjazdowa 31-32 wymiana podkładów szt. 4
– tor nr 21 – wymiana podkładów szt. 80 oraz uzupełnić wkręty – 24 szt.

Inne wymagania: 
Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi. Materiały wykorzystane do remontu muszą być nowe, posiadać świadectwo dopuszczenia typu i deklarację zgodności typu.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac na swój koszt.

Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Dokumenty do pobrania: