Menu Zamknij

Prezes Elewarru z wizytą w Magazynie w Bartoszycach

We wtorek 6 lipca Prezes Zarządu Elewarr dr Daniel Alain Korona udał się z wizytą gospodarczą do Magazynu Bartoszyce, w celu omówienia i oceny zadań remontowych i inwestycyjnych zrealizowanych w zakończonym roku obrotowym 2020/2021.

Prezesowi Elewarr towarzyszył Dyrektor Oddziału Malbork Hubert Grzegorczyk oraz Przedstawiciel Handlowy Aleksandra Nowak. Kierownik Magazynu Bartoszyce Kamil Mazurek oprowadził po całym elewatorze przybyłych gości, pokazał zrealizowane remonty i wymienione urządzenia, a także opowiedział o potrzebach inwestycyjnych na najbliższe lata. Również rozmawiano na temat zbliżającego się skupu oraz usłudze odbierania plonów rolnych z gospodarstw i ich magazynowania
w obiekcie w Bartoszycach.

W roku obrotowym 2020/2021 w Magazynie w Bartoszycach zrealizowano m.in.:

  • wymianę poszycia dachu na koszu przyjęciowym samochodowym,
  • zakup i montaż podnośnika kubełkowego przy suszarni nr 2,
  • wymianę dźwigu osobowo-towarowego,
  • modernizację układu pomiarowego trafostacji.

Zarząd Elewarru w osobach Prezesa Daniela Alain Korony oraz Wiceprezes Moniki Parafianowicz planują w niedługim czasie przekazać kolejne środki na niezbędne remonty i inwestycje w całym Oddziale Malbork. Również realizowane są innowacyjne przedsięwzięcia jak np. wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Magazynie w Malborku.

Magazyn w Bartoszycach jest jednym z największych w całym Elewarze. Jego pojemność przechowalnicza wynosi 51,4 tys. ton. Posiada on m.in. 2 suszarnie zbożowe, urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu czy system zdalnego pomiaru temperatury w komorach. Zdolności przyjęć i wydania transportem samochodowym i kolejowym wynoszą 1000 ton na dobę.