Menu Zamknij

Postępowanie przetargowe na przegląd lokomotywy 409D magazyn Wąbrzeźno.


Przedmiotem zamówienia jest przegląd P4 lokomotywy spalinowej typ 409Da zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typu 409 Da.

Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Wykonanie przeglądu P4 zgodnie z Arkuszem Poziomów Utrzymania, Dokumentacji Systemu Utrzymania lokomotywy spalinowej typ 409Da. Zakres przeglądu P4 lokomotywy 409Da:
– uzupełnić kartę pomiarową ostoi lokomotywy,
– przegląd nadwozia,
– sprężyny nośne i ich zawieszenie,
– zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami,
– zestawy kołowe z łożyskami i maźnicami,
– wykonać opis czynności przeglądowych,
– wypełnić kartę pomiarową zestawu kołowego,
– karta pomiaru maźnic łożyska osiowego,
– karta pomiaru kompletu zestawów kołowych,
– opis urządzeń cięgłowych i zderzakowych,
– karta pomiarowa urządzenia cięgłowe i zderzakowe,
– opis czynności przeglądowych hamulca i układu pneumatycznego wraz ze sprężarką,
– karta pomiarowa z próby odbiorczej sprężarki powietrza,
– czynności przeglądowe instalacji grzewczej, wodnej oraz wentylacji,
– przegląd akumulatorów,
– przegląd oświetlenia i instalacji elektrycznej,
– przegląd aparatów elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych,
– przegląd silnika spalinowego,
– wykonać protokół próby docieplenia silnika spalinowego,
– protokół próby odbiorczej silnika spalinowego,
– karta pomiarów luzów międzyzębnych skrzyni biegów,
– karta pomiarowa wiązara przedniego, tylnego i ślepego,
– sterowanie kabinowe i przyrządy kontrolno – pomiarowe,
– próby i odbiór lokomotywy na postoju,
– protokół z oględzin pomiarowych i prób postojowych,
– protokół z próby statycznej hamulca i układu hamulcowego,
– protokół z regulacji reflektorów,
– protokół z jazdy próbnej,
– protokół z odbioru rekonstrukcji robót dodatkowych,

b) Transport lokomotywy tzn. z miejsca postoju na bocznicy Elewarr w Wąbrzeźnie do punktu naprawy i z powrotem do bocznicy Elewarr w Wąbrzeźnie wraz z załadunkiem i rozładunkiem na pojazd transportowy.


Wykonawca otrzyma Dokumentację Systemu Utrzymania lokomotywy Spalinowej typ 409 Da, w zakresie P 4.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia w zakresie wykonanych czynności przeglądu i konserwacji wskazanych w Dokumencie Systemu Utrzymania na okres 36 miesięcy, liczony od podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza tylko w zakresie tych prac, które wymagają użycia specjalistycznych urządzeń, których nie posiada Wykonawca.

Miejscem realizacji zamówienia jest warsztat remontowy Wykonawcy. Miejsce postoju lokomotywy – bocznica w magazynie zbożowym w Wąbrzeźnie ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 121, 87-200 Wąbrzeźno.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dokumenty do pobrania: