Menu Zamknij

Ogłoszenie Zarządu Elewarr sp. z o.o.

Zarząd Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o naborze kandydata na stanowisko w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (KRS 0000049629).
Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku do godziny 13:00 przesłać pocztą lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór RN ZZZ, nie otwierać przed 25 listopada 2022 roku” do siedziby Elewarr sp. z o.o. (adres: Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa).

Do pobrania: