Menu Zamknij

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przenośników w Malborku

magazyn malbork

Przedmiot sprzedaży: 
1. Przenośników ślimakowych – 2 szt.
2. Przenośników taśmowych – 2 szt.

Informacje techniczne: 
1. Przenośnik ślimakowy (żmijka) o długości 6 m – 2 sztuki
Wydajność 30 ton/godzinę.
2. Przenośnik taśmowy o długości 8 m – 1 sztuka Przenośnik taśmowy o długości 15 m – 1 sztuka
Wydajność przenośników taśmowych 30 ton/godzinę
UWAGA:
Wszystkie urządzenia są używane.
UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do przetargu ofertowego jest obowiązek odbycia wizji lokalnej. Wizję lokalną można odbyć w dni robocze do 26.04.2023 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Elewatorze Malbork, adres 82-200 Malbork, ul. Daleka 72.

Pisemne oferty należy składać do dnia 27.04.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie siedziby ELEWARR Sp. z.o.o Oddział Spółki w Malborku: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72. Oferty na każdy przenośnik należy składać w zaklejonej odrębnej kopercie z odpowiednim opisem na kopercie: 
,,Przetarg ofertowy na sprzedaż Przenośnika ślimakowy – nr 1‘’
,,Przetarg ofertowy na sprzedaż Przenośnika ślimakowy – nr 2‘’
,,Przetarg ofertowy na sprzedaż Przenośnika taśmowego – o długości 8 m‘’
,,Przetarg ofertowy na sprzedaż Przenośnika taśmowego – o długości 15 m‘’.
Oferty dostarczone po tym terminie, nie będą rozpatrywane bez względu na termin ich wysłania. 

Do pobrania: