Menu Zamknij

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokomotywy spalinowej produkcji radzieckiej

ELEWARR Sp. z.o.o al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa Oddział Spółki w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Daleka ogłasza, że w dniu 27.08.2021 r. odbędzie się przetarg ofertowy na sprzedaż: Lokomotywy spalinowej produkcji radzieckiej TGM23B nr fabr. 860.

Informacje techniczne:

Nr ser. – TGM23B

Charakterystyka osiowa – 0-3-0

Średnica koła szynowego – 1050 mm

Instalacja elektryczna –24 V, 4 akumulatory kwasowe, połączone szeregowo-równolegle.

Hamulec – pneumatyczny, szczękowy

Typ sprężarki – PK 35M

Wydajność sprężarki  – 2,82 m3/min

Robocze ciśnienie powietrza – 6,5 +8,0 kG/cm2

Napęd główny – diesel

Maksymalna moc napędu – 400 KM przy 1600obr/godz

Uciąg w trybie manewru ( 6 km/godz) – 10.200 kG

Uciąg w trybie pociągu ( 12km/godz) – 5100 kG

Maksymalna prędkość – tryb roboczy – 30 km/godz – tryb pociągu – 60 km/godz

Pojemność zbiornika paliwa – 1200 l

Zbiornik oleju – 170 l

Zbiornik wody – 90 l

Zbiornik piasku – 250 kg

Masa służbowa lokomotywy – 44.000 kg

Wymiary lokomotywy:

– wysokość od szyny – 3920 mm

– szerokość – 3150 mm

– rozstaw sworzni sprzęgów automat. – 8920 mm

Lokomotywa NIE posiada dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej i dokumentacji ruchowej.

Lokomotywę można oglądać w dni robocze od 12.08.2021 r. do 24.08.2021 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w Elewatorze Bartoszyce, adres 11-200 Bartoszyce, ul. Zbożowa 8.

Pisemne oferty należy składać do dnia 27.08.2021 r. do godziny 13:00 w sekretariacie siedziby ELEWARR Sp. z.o.o Oddział Spółki w Malborku: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ,, Przetarg ofertowy na sprzedaż lokomotywy produkcji radzieckiej TGM23B , która powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby oferenta,
  2. Oferowaną cenę brutto i forma wniesienia wadium,
  • Numer PESEL lub numer NIP,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej ELEWARR Sp. z.o.o Oddział Spółki
w Malborku, 82- 200 Malbork, ul. Daleka 72; w dniu 27.08.2021 r. o godzinie 13:10 .

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych : (55) 272 89 39 lub 695204624 – Specjalista ds. Administracyjno-technicznych Łukasz Merchut oraz Kamil Mazurek – Kierownik obiektu Bartoszyce : 691 958 014.