Menu Zamknij

Nagrody stypendialne za najwyższe wyniki w nauce

Nagrody stypendialne za najwyższe wyniki w nauce w imieniu zarządu Spółki Elewarr, przekazał trojgu uczniom Zespołu Szkol Zawodowych im. J. Liszewskiego w Braniewie, dyrektor Oddziału Marcin Maciejewski.

23 czerwca br. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 

Od wielu lat Spółka Elewarr współpracuje z tą zasłużoną w regionie placówką, której uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie elewatorów w Pieniężnie i Braniewie. Wzorem lat ubiegłych zarząd Spółki ufundował trzy nagrody stypendialne w wysokości 1000 zł uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. W tym roku byli to: Zofia Zaniewska, Bartłomiej Bereda i Damian Chmielewski. Nagrody w imieniu Spółki wręczył dyrektor Oddziału w Malborku  Marcin Maciejewski.

Serdecznie gratulujemy zarówno naszym stypendystom, jak i rodzicom oraz wychowawcom!

W uroczystym apelu na terenie szkoły oprócz uczniów i kadry nauczycielskiej wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie na czele ze Starostą Karolem Motyką, a także Straży Granicznej, Nadleśnictwa Zaporowo i Ochotniczych Hufców Pracy.

Pani Dyrektor ZSZ, Joanna Sokół  w obecności wszystkich zebranych, przekazała serdeczne podziękowania skierowane do zarządu Spółki: prezesa Huberta Grzegorczyka i wiceprezes Moniki Parafianowicz.