Menu Zamknij

Magazyn Rzeszów

ul. Spichlerzowa 46 35-322 Rzeszów, skr. pocztowa 158
tel.: +48 17 853 97 18
fax: +48 17 852 58 06

Kierownik Magazynu Rzeszów/Koordynator handlowy:
Paweł Pluta, tel. +48 691 958 015
rzeszow[at]elewarr.com.pl 

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 34 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 2 sztuki,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– system aktywnej wentylacji zboża w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-wyładowczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton,
– elektroniczna waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 800 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1000 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 800 ton/dobę,
– transport kolejowy – 500 ton/dobę.