Menu Zamknij

Magazyn Pieniężno

Pieniężno 14-520, ul. Cmentarna 3
tel.: 55 243 92 50 
fax: 55 243 92 52
pieniezno[at]elewarr.com.pl

Kierownik Magazynu Pieniężno
Marcin Maciejewski, tel. +48 691 958 006
pieniezno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 53,3 tys. ton,
– suszarnia zbożowa 2 sztuk,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu – 2 sztuki,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 3 sztuki,
– system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,
– system aktywnej wentylacji i schładzania zbóż w komorze,
– kolejowy punkt przyjęcia zbóż,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w najwyższej jakości aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

elewator w Pieniężnie

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton – 2 sztuki,
– waga kolejowa 100 ton,
– elektroniczna waga automatyczna-odważająca.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1600 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę,

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.