Menu Zamknij

Magazyn Nowogród Bobrzański

Nowogród Bobrzański 66-011, ul. Pocztowa 13
tel.: 68 327 66 25
tel.: 68 327 69 18
fax: 68 327 69 13

Kierownik Obiektu :
Sławomir Ronowicz tel. +48 691 958 046
nowogrod[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 27,8 tys. ton,
– urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 1 sztuka,
– system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża 2 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 50 ton,
– mechaniczna waga samochodowa 50 ton,
– elektroniczna waga kolejowa 100 ton,

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.