Menu Zamknij

Magazyn Nowe Proboszczewice

Proboszczewice k/Płocka 09-412,
ul. Bielska 2A
tel. 24 261 24 01/ 24 367 52 63/ 24 261 22 38

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Mirosława Ryciak  tel. +48 691 958 036
Juliusz Kokoszczyński  tel. +48 691 958 044
proboszczewice[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 54,12 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 1 sztuka,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 2 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 sztuki,
– waga kolejowa elektroniczna 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1400 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1400 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1400 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1400 ton/dobę.