Menu Zamknij

Magazyn Malbork

Malbork 82-200, ul. Daleka 72
tel.: +48 55 272 89 39
fax: +48 55 272 10 73

Kierownik Magazynu Malbork
Adam Krupa, tel. +48 607 559 415
malbork[at]elewarr.com.pl
Koordynator handlowy Magazynu Malbork
Jolanta Miliszkiewicz, tel. +48 691 958 058
malbork[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 89,76 tys. ton,
– suszarnia zbożowa 2 sztuki,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu 2 sztuki,
– system aktywnej wentylacji i schładzania zbóż w komorze,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 4 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton – 2 sztuki,
– elektroniczna waga kolejowa – 100 ton,
– elektroniczna waga automatyczna-odważająca.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 2000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 2000 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1500 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.