Menu Zamknij

Magazyn Lubycza Królewska

Lubycza Królewska 22-680, ul. Polna 1
tel.: +48 84 661 70 36
fax: +48 84 661 71 49

Kierownik Magazynu Lubycza Królewska/Koordynator handlowy:
Waldemar Lewko, tel. +48 501 280 685
lubycza[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 51,35 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 2 sztuki,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– system aktywnej wentylacji zboża w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 2 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton,
– mechaniczna waga samochodowa 50 ton,
– waga kolejowa 100 ton,
– elektroniczna waga automatyczna-odważająca.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 500 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1000 ton/dobę.