Menu Zamknij

Magazyn Kępno

Kępno 63-600, ul. Grabowska 7
tel.: +48 62 791 33 33
fax: +48 62 791 33 44

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Monika Kupczak, tel. +48 691 958 146
kepno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 50 tys. ton,
– urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż,
– system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton,
– mechaniczna waga samochodowa 50 ton,
– elektroniczna waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1500 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1500 ton/dobę.