Menu Zamknij

Magazyn Gądki

Gądki 62-023, ul. Zbożowa 1
tel.: +48 61 817 10 11
fax: +48 61 817 12 39

Koordynatorzy handlowi Elewarr: 
Robert Kuźniak tel. +48 691 958 053
gadki[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 50 tys. ton,
– urządzenie do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 2 sztuki,
– elektroniczny system pomiaru temperatury w komorach,
– system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton,
– waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1400 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1200 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1400 ton/dobę.