Menu Zamknij

Magazyn Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski 17-100, ul. Kleszczelowska 84a
tel. +48 85 730 15 92
fax. +48 85 730 64 22

Koordynator handlowy:
Mirosław Mucha tel. +48 691 958 031
bielskpodlaski[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 33,5 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa – 2 sztuki,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– system aktywnej wentylacji i schładzania zboża w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 4 sztuki,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-wyładowczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton – 2 sztuki,
– elektroniczna waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1500 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1500 ton/dobę.

Parametry techniczno-użytkowe nowej suszarni w magazynie Elewarr w Bielsku Podlaskim wybudowanej i oddanej do użytku w 2019 roku.:
– wydajność suszenia dla kukurydzy około 500 t/24h, przy spadku wilgotności ziarna z 35% do 15%. Wysuszenie kukurydzy następuje przy jednokrotnym przejściu przez suszarnię.

Suszarnia posiada układ odzysku energii, który składa się z wymiennika ciepła, dzięki któremu energia z powietrza wylotowego (dowilżonego) wykorzystywana jest do wstępnego nagrzewu powietrza trafiającego do palnika. Układ obniża temperaturę powietrza wylotowego, powodując wykraplanie z niego wody, która „wyłapuje” resztki drobnych zanieczyszczeń (tych, które nie uległy osadzeniu), zapewniając praktycznie bezpyłową pracę suszarni. Zasilanie suszarni wstępnie ogrzanym powietrzem powoduje obniżenie zużycia paliwa o około 20 %
Suszarnia zasilana jest gazem propan-butan.