Menu Zamknij

Magazyn Bartoszyce

Bartoszyce 11-200, ul. Zbożowa 8
tel./fax: + 48 89 764 50 80

Kierownik Magazynu Bartoszyce
Kamil Mazurek, tel. +48 691 958 014
bartoszyce[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 51,4 tys. ton,
– suszarnia zbożowa – 2 sztuki,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża – 3 sztuki,
– system zdalnego pomiaru temperatury w komorach,
– kolejowy punkt przyjęcia zbóż,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton – 2 sztuki,
– elektroniczna waga kolejowa – 100 ton,
– elektroniczna waga automatyczna-odważająca.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1000 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1000 ton/dobę.