Menu Zamknij

Elewarr sp. z o. o. poszukuje osób na stanowisko: pracownik techniczny – operator sterowni, elektryk

Obowiązki:

Ø  obsługa sterowni elewatora;

Ø  prawidłowe ustawianie dróg transportowych w elewatorze;

Ø  realizacja zabiegów konserwujących składowanej masy zgodnie z zaleceniami przełożonych;

Ø  prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu (przemieszczeń) zbóż w elewatorze zgodnie z zaleceniami przełożonych;

Ø  utrzymanie w sprawności wszystkich urządzeń energetycznych, elektrycznych
i elektronicznych znajdujących się na terenie zakładu i w bezpośrednim jego posiadaniu;

Ø  prowadzenie eksploatacji GSZ zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi
i odpowiedzialność za jej prawidłową eksploatację;

Ø  bieżąca kontrola i ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej oraz czuwanie nad zachowaniem prawidłowych relacji poszczególnych rodzajów mocy i wskazań mocy maksymalnej;

Ø  prawidłowa eksploatacja urządzeń prostownikowych i akumulatorowych;

Ø  wykonywanie oględzin, przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;

Ø  zgłaszanie potrzeb w zakresie wykonywania pomiarów skuteczności zerowania
i uziemiania oraz oporności izolacji;

Ø  zgłaszanie nieprawidłowości w pracy i eksploatacji urządzeń pomiarowych;

Ø  przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w Oddziale.

 

Uprawnienia:

Ø  świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV,

 

 

Wymagania:

Ø  wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu elektrycznym;

Ø  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze związanym
z gospodarka magazynową min. 2 lata;

Ø  zaangażowanie, dokładność, sumienność, odpowiedzialność;

Ø  brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m;

Ø  niekaralność;

Ø  wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

Ø  znajomość urządzeń elewatora;

Ø  znajomość funkcjonowania elewatora pod względem technologicznym;

Ø  znajomość procesów technologicznych dotyczących przechowalnictwa zbóż;

Ø  znajomość budowy i zasad działania urządzeń elektrycznych elewatora i umiejętność ich naprawy;

Ø  umiejętność naprawy awarii elektrycznych;

Ø  znajomość eksploatacji i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;

Ø  obsługa transportu bliskiego (ładowarka);

Ø  prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

Ø  umowę o pracę;

Ø  atrakcyjne wynagrodzenie;

Ø  możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień;

Ø  przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: krupiec@elewarr.com.pl z dopiskiem: „Praca – PRACOWNIK TECH. – OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – Rzeszów”, lub pocztą na adres Elewarr Spółka z o.o. Oddział w Krupcu, Krupiec, 22-302 Siennica Nadolna

Na oferty czekamy do 06.11.2023 r.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty niewykorzystane ulegają zniszczeniu niezwłocznie po dokonaniu wyboru kandydata do zatrudnienia lub anulowaniu naboru.

Państwa dane osobowe, zawarte w CV, będą wykorzystywane zgodnie z naszą klauzulą RODO, dostępną pod adresem elewarr.pl/rodo.

 

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim przypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

 

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę” Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”