Menu Zamknij

Elewarr sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko pracownik techniczny – operator sterowni, elektryk

PRACOWNIK TECHNICZNY- OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – 

miejsce wykonywania pracy Lubycza Królewska 

Forma zatrudnienia umowa o pracę 

PRACOWNIK TECHNICZNY – OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK

Obowiązki:

 • Obsługa sterowni elewatora.
 • Prawidłowe ustawianie dróg transportowych w elewatorze.
 • Realizacja zabiegów konserwujących składowanej masy zgodnie z zaleceniami przełożonych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu (przemieszczeń) zbóż w elewatorze zgodnie z zaleceniami przełożonych.
 • Utrzymanie w sprawności wszystkich urządzeń energetycznych, elektrycznych
  i elektronicznych znajdujących się na terenie zakładu i w bezpośrednim jego posiadaniu.
 • Prowadzenie eksploatacji GSZ zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi
  i odpowiedzialność za jej prawidłową eksploatację.
 • Bieżąca kontrola i ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej oraz czuwanie nad zachowaniem prawidłowych relacji poszczególnych rodzajów mocy i wskazań mocy maksymalnej.
 • Prawidłowa eksploatacja urządzeń prostownikowych i akumulatorowych.
 • Wykonywanie oględzin, przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.
 • Zgłaszanie potrzeb w zakresie wykonywania pomiarów skuteczności zerowania
  i uziemiania oraz oporności izolacji.
 • Zgłaszanie nieprawidłowości w pracy i eksploatacji urządzeń pomiarowych.
 • Przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w Oddziale.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu elektrycznym.
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze związanym z gospodarka magazynową.
 • Zaangażowanie, dokładność, sumienność, odpowiedzialność.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m.
 • Niekaralność.
 • Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej
  1 kV.
 • Znajomość urządzeń elewatora.
 • Znajomość funkcjonowania elewatora pod względem technologicznym.
 • Znajomość procesów technologicznych dotyczących przechowalnictwa zbóż.
 • Znajomość budowy i zasad działania urządzeń elektrycznych elewatora
  i umiejętność ich naprawy.
 • Umiejętność naprawy awarii elektrycznych.
 • Znajomość eksploatacji i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.
 • Obsługa transportu bliskiego (ładowarka).

Oferujemy:

 • Umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: krupiec@elewarr.com.pl z dopiskiem: „Praca –PRACOWNIK TECH.- OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – Lubycza Królewska” lub pocztą na adres:

Elewarr Spółka z o.o. Oddział w Krupcu,

Krupiec, 22-302 Siennica Nadolna

Na oferty czekamy do 01.12.2023 r.                        

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty niewykorzystane ulegają zniszczeniu niezwłocznie po dokonaniu wyboru kandydata do zatrudnienia lub anulowaniu naboru.

Państwa dane osobowe, zawarte w CV, będą wykorzystywane zgodnie z naszą klauzulą RODO, dostępną pod adresem elewarr.pl/rodo.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim przypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę” Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”