Menu Zamknij

Elewarr sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko pracownik techniczny – mechanik, spichrzowy

ELEWARR sp. z o.o. Oddział Spółki w Krupcu poszukuje osób na stanowisko: pracownik techniczny-mechanik, spichrzowy – miejsce wykonywania pracy Rzeszów. 

Obowiązki:

 • utrzymywanie w nienagannym stanie technicznym wszystkich maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu;
 • przeprowadzanie systematycznych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń;
 • usuwanie na bieżąco wszystkich usterek i awarii maszyn i urządzeń;
 • zabezpieczenie części wirujących maszyn osłonami;
 • czyszczenie maszyn i urządzeń poprzez usuwanie z nich pyłów osiadłych;
 • wykonywanie prac związanych z przyjęciem i wydaniem zboża.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • dopuszcza się wykształcenie zawodowe w przypadku pracowników posiadających; doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, odpowiedzialność;
 • niekaralność;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • znajomość budowy i zasad działania urządzeń elewatora i umiejętność ich naprawy;
 • znajomość funkcjonowania elewatora pod względem technicznym;
 • uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania prób zbóż i nasion oleistych;
 • obsługa transportu bliskiego (ładowarka);
 • uprawnienia energetyczne Grupa 1.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: krupiec@elewarr.com.pl z dopiskiem: „Praca –PRACOWNIK TECH.- MECHANIK, SPICHRZOWY – Rzeszów”, lub pocztą na adres Elewarr Spółka z o.o. Oddział w Krupcu, Krupiec, 22-302 Siennica Nadolna

Na oferty czekamy do  20.09. 2023 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty niewykorzystane ulegają zniszczeniu niezwłocznie po dokonaniu wyboru kandydata do zatrudnienia lub anulowaniu naboru.

Państwa dane osobowe, zawarte w CV, będą wykorzystywane zgodnie z naszą klauzulą RODO, dostępną pod adresem elewarr.pl/rodo.

Jeżeli w treści CV umieszczają Państwo dane osobowe, których zakres wykracza poza wskazany w klauzuli, oświadczają Państwo tym samym, że wyrazili Państwo zgodę na ich wykorzystanie. Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali te dane w toku rekrutacji, prosimy o ich usunięcie z CV.

Jeżeli w treści CV umieszczają Państwo szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności, wyznaniu religijnym), prosimy o dopisanie do CV tego zdania: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie przekazanych danych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO.” Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali te dane w toku rekrutacji, prosimy o ich usunięcie z CV.

Jeżeli Państwa CV ma być uwzględniane także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie do CV tego zdania: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji ELEWARR sp. z o.o.”. Brak dopisku sprawi, że Państwa CV nie będzie uwzględniane w przyszłych rekrutacjach.