Menu Zamknij

Elewarr rozbuduje Magazyn Braniewo

Dnia 21 lipca 2021 roku w Braniewie odbyło się podpisanie umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, na rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych Elewatora Braniewo, pomiędzy Oddziałem Malbork Elewarr Sp. z o.o., a wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Tornum Polska Sp. z o.o. Obecny Zarząd Elewarru nie planuje zamykać Magazynu w Braniewie, lecz chce go dalej rozwijać.

Umowę na wykonanie Planu Funkcjonalno-Użytkowego podpisali: Dyrektor Oddziału Malbork Hubert Grzegorczyk wraz z Księgową Oddziału Malbork Magdaleną Kacperczak oraz Sławomir Kaca Dyrektor Tornum Polska wraz z Pauliną Ostrowską Dyrektorem Finansowym Tornum Polska.

Dzisiejsze podpisanie umowy z Tornum Polska Sp. z o.o. to formalny początek rozpoczęcia naszej inwestycji w Braniewie, która jest priorytetową dla całego Oddziału Malbork. Ogromnie się cieszę, że ruszyliśmy z planami rozbudowy naszego elewatora. Nasze działania na pewno zostaną docenione przez rolników z regionu braniewskiego. Mamy świadomość, że zwiększenie powierzchni magazynowej pozwoli nie tylko zintensyfikować skup ale wpłynie pozytywnie na lokalny rynek producentów zbóż i rzepaku

– powiedział Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o.

Program Funkcjonalno-Użytkowy na elewator Braniewo, w tym wymagana dokumentacja, będzie wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). Będzie obejmował opracowanie architektoniczno-budowlane oraz opracowanie koncepcji projektowej, umożliwiające w przyszłości wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”, tj. zwiększenia powierzchni magazynowej Elewatora Braniewo do minimum 10 000 ton pojemności magazynowej, poprzez budowę kosza przyjęciowego, budowę suszarni zbożowej, budowę tzw. zbiorników buforowych (metalowych silosów zbożowych), metalowych silosów zbożowych do składowania zbóż i rzepaku, na nieruchomościach należących do Elewarr Sp. z o.o.

Chcemy rozbudować nasz Magazyn w Braniewie do pojemności, która wyniesie minimum 10 000 ton. Prowadzimy jednak zaawansowane działania, których celem jest pozyskanie nowych gruntów umożliwiających budowę dodatkowych zbiorników na 6 000 ton. To wszystko co dziś robimy w Braniewie, tj. wyposażanie laboratorium w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru prób zbóż i rzepaku, prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem tegorocznego skupu, czy podpisanie umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego świadczą, że obecny Zarząd Elewarr nie ma w planach wygaszania magazynu w Braniewie

– powiedziała Monika Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Program Funkcjonalno-Użytkowy na Magazyn w Braniewie jest pierwszym etapem planowanej inwestycji, który będzie umożliwiał jej realizację w następującej formule:

  • II etap inwestycji – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiaru robót (kosztorys inwestorski),
  • III etap inwestycji – wykonanie rozbudowy i modernizacji Elewatora Braniewo.

Dokument wraz z dostarczeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, Oddział Malbork Elewarr Sp. z o.o. powinien otrzymać na wiosnę 2022 roku.

Dochodzą do nas od kilku lat nieprawdziwe informacje, jakoby Elewarr chciał zamknąć Magazyn w Braniewie, a obecny Zarząd już podjął taką decyzję. Każdy kto tak twierdzi ma na celu zdyskredytowanie naszej Spółki i osłabienie jej w regionie braniewskim i całym województwie warmińsko-mazurskim. Część z tych nieprawd głosi prywatny kapitał, będący w rękach zagranicznych podmiotów. Chcę to dobitnie podkreślić, że Magazyn Braniewo będzie dalej się rozwijał, że chcemy jego rozbudowy i zwiększenia pojemności magazynowej. Naszym priorytetem jest współpraca z polskimi rolnikami, dla których Elewarr jest solidnym i uczciwym partnerem

– powiedział Daniel Alain Korona – Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

O kolejnych etapach związanych z rozbudową Magazynu Braniewo będziemy Państwa na bieżąco informować.