Menu Zamknij

Budowa instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników suszarni elewatora w Kępnie

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników w Magazynie w Kępnie.

Zakres realizacji obejmuje:
a) wykonanie projektu z uzgodnieniami p.poż;
b) wykonanie raportu oddziaływania na środowisko;
c) uzyskanie pozwolenia na budowę;
d) wykonanie aktualizacji mapy projektowej;
e) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki gazu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
f) wykonanie płyty fundamentowej pod kontener techniczny;
g) wykonanie wykopów i przycisków pod rurociąg zasilający istniejące palniki gazowe oraz kotłownię części socjalnej elewatora;
h) dostarczenie parownika wodnego o wydajności minimum 750 kg/h z elektrozaworem;
i) dostarczenie kotła (lub kotłów-zgodnie z projektem) gazowego zasilanego fazą gazową;
j) dostarczenie zespołu redukcyjnego I stopnia z podwójną linią o wydajności minimum 800 kg/h;
k) dostarczenie 6 zbiorników gazowych o pojemności minimum 6 000 l każdy;
l) wykonanie kompletnej instalacji fazy ciekłej między zbiornikami oraz doprowadzeniem do parownika;
m) przezbrojenie istniejącego kotła gazowego w kotłowni części socjalnej elewatora;
n) montaż parownika i zespołu redukcyjnego I stopnia;
o) wykonanie kompletnej instalacji fazy gazowej do zasilania kotłów (technicznych do ogrzewania parownika oraz kotła kotłowni części socjalnej elewatora) wraz z redukcją ciśnienia;
p) wykonanie kompletnej instalacji zasilającej palniki gazowe;
q) montaż i uruchomienie kotła (lub kotłów) gazowego służącego do ogrzewania parownika gazu;
r) zamontowanie kontenera technicznego dla urządzeń wymienionych w p. h) – j);
s) zalanie instalacji glikolem;
t) przezbrojenie istniejących palników (TBG 150 MC) do pracy na gazie LPG;
u) wymiana ścieżek gazowych do palników;
v) dostarczanie i montaż systemu detekcji gazu (jeśli wymagany w projekcie);
w) montaż pozostałej armatury palnikowej do pracy na gazie LPG;
x) adaptacja istniejącego systemu PLC do sterowania palnikami w sterowni suszarni;
y) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanych części instalacji;
z) uruchomienie instalacji;
aa) szkolenie pracowników do obsługi;
bb) zgłoszenie we właściwym UDT zbiorników oraz pozostałych urządzeń (jeśli to wymagane);
cc) uruchomienie palników, regulacja i analiza spalin;
dd) dostarczenie wymaganej dokumentacji i protokołów z uruchomienia.

Dokumenty: