Menu Zamknij

Zarząd Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o naborze na stanowisko w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 04 listopada 2022 roku do godziny 15:00 przesłać pocztą lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór RN ZZZ, nie otwierać przed 04 listopada 2022 roku” do siedziby Elewarr sp. z o.o. (adres: Al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa).

Do pobrania: