Menu Zamknij

Zamówienie: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych Elewatora Braniewo – aktualizacja !

„ELEWARR” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PFU) dla wykonania kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.

UWAGA!!!

Nastąpiła zmiana w SIWZ i projekcie umowy. Zmiany znajdują się poniżej:

SIWZ i załączniki: