Menu Zamknij

Zamówienie: Wykonanie instalacji nawiewowej w magazynie Drobin

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na bazie istniejącej instalacji oraz wykonanie (po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego) instalacji nawiewowej dla 2 szt. metalowych zbiorników zbożowych o pojemności 600 ton typu „gwiazdka” w magazynie zbożowym w Drobinie.

Szczegóły zamówienia: