Menu Zamknij

Zamówienie publiczne. Gądki. Konserwacja pokrycia dachowego

Przedmiotem zamówienia jest: „Konserwacja pokrycia dachowego na wieży operacyjnej elewatora”.

Powierzchnia dachu – 210 m2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: