Menu Zamknij

Zakup i wymiana rozdzielaczy w elewatorze w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych i wymiana obecnych w elewatorze w Krupcu rozdzielaczy zbożowych (20 szt.).

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) demontaż aktualnych rozdzielaczy i ułożenie we wskazanym miejscu,
b) zakup i dostarczenie kompletnych nowych rozdzielaczy zbożowych,
c) zamontowanie kompletnych nowych rozdzielaczy dwudrogowych z napędem i sterowaniem do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych (dobrać rozdzielacz symetryczny lub asymetryczny i zamontować w miejsce zdemontowanego),
d) uruchomienie zamontowanych rozdzielaczy i przeszkolenie pracowników.

Wymagania techniczne (parametry) dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) dwudrogowy symetryczny/asymetryczny fi 250 mm z napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki położenia klapy),
b) wykonanie z blachy ocynkowanej o grubości min 3 mm, szyber wyłożony tworzywem PE 1000 min 10 mm,
c) konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy,
d) praca urządzenia w przedziale temperatur od -25 do +50 oC.

Wymagania serwisowe i powykonawcze dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji na dostarczone rozdzielacze i wykonane prace – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Pliki do pobrania: