Menu Zamknij

Zakup i wymiana rozdzielaczy (10 szt.) w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana 10 szt. rozdzielaczy w ELEWARR Sp. z o.o. Magazynie w Rzeszowie, ul. Spichlerzowa 46,35-322 Rzeszów

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) demontaż aktualnych rozdzielaczy i ułożenie we wskazanym miejscu,
b) zakup i dostarczenie kompletnych nowych rozdzielaczy zbożowych dwudrogowych symetrycznych (3szt.) i asymetrycznych (7 szt.) fi 250 mm z napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki położenia klapy) wykonane z blachy ocynkowanej grubości min. 3 mm szyber wyłożony tworzywem PE 1000 min. 10 mm, konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów będących przedmiotem zamówienia, oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zadania,
c) zamontowanie kompletnych nowych rozdzielaczy dwudrogowych z napędem i sterowaniem do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze, oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych (dobrać rozdzielacz symetryczny lub asymetryczny i zamontować w miejsce zdemontowanego),
a) uruchomienie zamontowanych rozdzielaczy i przeszkolenie pracowników,
b) praca urządzenia w temperaturze -25, +50oC,

Wymagania serwisowe i powykonawcze dla dostarczanych rozdzielaczy
c) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin,
d) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
e) okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru
wykonanych prac.UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Pliki do pobrania: