Menu Zamknij

Zakup i wymiana redlerów załadowczych z zasuwami w koszu kolejowym w magazynie w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana 2 szt. redlerów załadowczych o dł. 16,5 mb. z zasuwami w koszu kolejowym w magazynie w Krupcu.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
1. demontaż aktualnych redlerów z zasuwami i ułożenie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego,
2. zakup i dostarczenie dwóch kompletnych nowych redlerów z napędem o wydajności 120t/h oraz 14 szt. zasuw z napędem elektrycznym będącego przedmiotem zamówienia, oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zadania,
3. zamontowanie kompletnych nowych redlerów z napędem oraz zasuw (7 szt. w jednym redlerze) z napędem elektrycznym do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej i sterowniczej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, w miejsce zdemontowanych redlerów,
4. uruchomienie zamontowanych redlerów i zasuw,
5. oferta musi zawierać parametry techniczne urządzenia i opcję wyposażenia,
6. przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji dostarczonego i zamontowanego redlera będącego przedmiotem zamówienia.
7. czas reakcji w przypadku awarii max. 48 godzin,
8. Parametry techniczne redlerów:
a) długość 16,5 m,
b) wydajność 120 ton/godz. do przemieszczania rzepaku, kukurydzy i zbóż o ciężarze właściwym
zboża = 0,75 t / m3 i do wilgotności 30%,
c) w spód redlera wmontowany polietylen 10 mm oraz rolki prowadzące,
d) grubość ścinki koryta 3mm, stacje 4mm,
e) silnik w stopniu ochrony JP,
f) zamontowane czujniki przesypu i zerwania łańcucha,
g) segment z otworem obsługowym umożliwiający obsługę,
h) praca urządzenia w temperaturze (-) 25 oC − (+) 50oC,
9. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.
Zastrzeżenie: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.03.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: