Menu Zamknij

Wystąpienia pokontrolne NIK najlepszymi dla Elewarr od 2010 roku

W programie „Polska na serio”, który był realizowany 28 maja 2020 roku przez redaktor Ewę Zajączkowską-Hernik Prezes Zarządu Elewarr dr Daniel Alain Korona opowiadał o zakończonym postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym, które w pierwszym kwartale 2020 roku dokonała Najwyższa Izba Kontroli.

NIK badał głównie sytuację finansową spółki, oceniał jej wpływ na rynek zbóż, a także poddał kontroli informacje medialne, które od kilku miesięcy pojawiały się. Dr Daniel Alain Korona zaznaczył , że przyczynę kontroli należy upatrywać w rożnych okolicznościach. Przypomniał, że w 2018 roku ówczesny Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział kontrolę Elewarr, więc miała ona charakter planowany. Z drugiej strony miały na nią wpływ różne artykuły prasowe. Prezes Zarządu podkreślił, że obecnie czeka na raport ostateczny, ale wystąpienia pokontrolne są najlepszymi dla firmy od 2010 roku.

Kontrola NIK nie stwierdziła żadnych fałszerstw, o których pisał Business Insider – dodał dr Daniel Alain Korona.

Całość wywiadu z Prezesem Elewarr Sp. z o.o. jest dostępna pod linkiem:
https://swiatrolnika.info/prezes-elewarru-sprzedal-udzialy