Menu Zamknij

Wymiana zasuw w samochodowym punkcie wydawczym w magazynie w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana zasuw w samochodowym punkcie wydawczym (6 szt.) w magazynie w Lubyczy Królewskiej. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) demontaż aktualnych zasuw i ułożenie we wskazanym miejscu,
b) zakup, dostarczenie i zamontowanie kompletnych nowych zasuw z przekładniami, do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych,
c) uruchomienie zamontowanych zasuw i przeszkolenie pracowników.

Wymagania techniczne (parametry) dla dostarczanych zasuw:
a) zasuwy z napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki otwarcia/zamknięcia),
b) konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy,
c) praca urządzenia w przedziale temperatur od -25 do +50 oC.

Wymagania serwisowe i powykonawcze dla dostarczanych rozdzielaczy zbożowych:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji jakości na dostarczone zasuwy i wykonane prace – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).

Do pobrania: