Menu Zamknij

Wymiana zasuw w samochodowym punkcie wydawczym (6 szt.) w magazynie w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zasuw w samochodowym punkcie wydawczym (6 szt.) w magazynie w Lubyczy Królewskiej. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace:
a) demontaż aktualnych zasuw i ułożenie we wskazanym miejscu,
b) zakup i dostarczenie kompletnych nowych zasuw napędem (motoreduktor) elektrycznym 400V i sterowaniem 230V (czujniki otwarcia/zamknięcia), konstrukcja rozkręcana umożliwiająca wymianę przetartych elementów będących przedmiotem zamówienia, oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zadania do Elewarr Sp. z o.o. w Lubyczy Królewskiej,
c) zamontowanie kompletnych nowych zasuw z napędem i sterowaniem do obecnego systemu transportu ziarna w elewatorze, oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej lub wykonanie nowej, jeżeli będą takie potrzeby, instalacji sterowniczej lub wykonanie nowej w miejsce zdemontowanych,
d) uruchomienie zamontowanych zasuw i przeszkolenie pracowników,
e) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin,
f) praca urządzenia w temperaturze -25, +50oC,
g) wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi wykonawca.
h) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
i) okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest magazyn Lubycza Królewska.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2023r.